DIETO I NATUROTERAPIA

PSYCHOTERAPIA

Zasady prowadzenia terapii

  • obowiązuje mnie tajemnica zawodowa za wyjątkiem sytuacji regulowanych odrębnymi przepisami np. pisemny nakaz prokuratora

  • podsumowanie zaleceń czy inne materiały po wizycie wysyłam mailowo w ciągu 3 dni roboczych od dnia wizyty

  • nie zamierzam „psychoterapeutyzować" osoby, która przychodzi do mnie jako do dietetyka / naturopaty. Bądź jednak przygotowany, że zapytam ogólnie o stresy, emocje i jak je przeżywasz, gdyż wpływa to na biochemię Twojego ciała i późniejsze zalecenia. Mogę zwrócić też uwagę na aspekty emocjonalne Twoich problemów fizykalnych. Co jeszcze nie oznacza, że toczy się proces psychoterapeutyczny. Są to elementy standardowej diagnozy medycznej

  • czas konsultacji nie ulega wydłużeniu o czas spóźnienia klienta